Bu web sitesinin Şirket tarafından yönetimi ve ziyaretçilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması, Yunan ve Avrupa mevzuatlarına ve burada belirtilen Şartlara tabidir.

Şirket, bugüne kadar Genel Veri Koruma Yönetmeliği (2016/679) politikasına uymaktadır Şirket, kişisel verilerinizin yönetimini çok ciddi bir konu olarak kabul etmekte ve bu nedenle Yunan ve Avrupa mevzuatında ortaya konan tüm veri işleme kurallarına tam olarak uyabilmek adına her türlü çabayı sarf etmektedir. Şirket, kullanıcılarının kişisel verilerini sadece kendi istekleriyle sunduklarında toplar. Çerezler kullanılarak toplanan veriler için özel hükümler geçerlidir. Teknolojideki sık ve hızlı değişikliklerin yanı sıra yasa koyucunun mevzuatı bu değişikliklere uyarlama çabaları nedeniyle, Şirket gizlilik politikasındaki herhangi bir değişiklik hakkında sizleri bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir. Şirket kullanıcısının/ziyaretçisinin bu politikayı kabul etmemesi durumunda, kendisi Şirketin web sitesini ziyaret etmeyi durdurmak ve sitede gezinmekten kaçınmakla yükümlüdür.

Şirket, Web Sitesi ziyaretçilerin / kullanıcıların / üyelerinin tüm kişisel verileri ve bilgilerinin yanı sıra bu kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve yönetilmesine ilişkin tüm ön koşullları da karşılamaktadır. Hiçbir durumda bu belge ile Web Sitesinin ziyaretçileri / kullanıcıları / üyeleri ile Şirket tarafından kontrol edilmeyen / sahip olunmayan hizmetler arasındaki ilişkiyi karşılamaz.

ΗŞirket, kullanıcı verilerinin kişisel karakterini korumak için her türlü çabayı göstermektedir. Bu yüzden, söz konusu verileri, kanunda öngörülen durumlar dışında ve yalnızca yetkili makamlar hariç olmak üzere hiçbir nedenle herhangi bir üçüncü tarafa (gerçek veya tüzel) aktarmaz.

Kullanıcının Şirketin web sitesi üzerinden herhangi bir işlem yapması ve ürün veya hizmet siparişi vermesi için kişisel verilerini (adı-soyadı veya şirket unvanı, meslek, ev adresi veya iş adresi, e-posta adresi, iletişim numarası) paylaşması istenebilir. Şirket, yalnızca www.bodypower.gr e-mağazası aracılığıyla ürün satışı için verilecek sipariş ve sözleşmeleri uygulamak amacıyla, 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında, kullanıcıların kişisel verilerini içeren arşivleri saklar ve işler. Arşiv bilgilerinin, alışveriş ilişkisinin tanıtımına, desteklenmesine ve hizmet sunumuna yönelik alıcıları, Şirketin iş ortakları, ürünlerin teslimatını üstlenen yetkili elemanlar ve sipariş tutarlarının ödenmesi için kullanıcının tercihine göre belirlenen bankalar olabilir.

Kullanıcının, telekomünikasyon gizliliğini düzenleyen yasal çerçeve bağlamında, kişisel verilerine ilişkin bilgi edinme ve itiraz hakkı mevcuttur. Ziyaretçiler / kullanıcılar her zaman, kendi verilerinin bulunduğu herhangi bir arşiv olup olmadığı hakkında bilgi edinmek için Şirketin web sitesinin yöneticilerine başvurabilir, ayrıca söz konusu verileri değiştirebilir ve diledikleri zaman listelerden çıkabilirler.

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerinin yer aldığı dosyaları yalnızca finans, vergi ve tabii ki iletişim ile alakalı nedenlerle muhafaza etmektedir. Şirket, hizmetlerinin ve bilgilerinin sürekli iyileştirilmesi bağlamında, kesin gizlilik ve anonimlik şartları altında, kullanıcıların paylaştığı verilerin bir kısmını veya tamamını istatistiksel ve finansal nedenlerle işleyebilir.

Ürün siparişi vermek veya satın almak için Şirket ile yaptığı işlem kapsamında kullanıcının beyan edeceği e-posta bilgileri, benzer ürünlerin doğrudan tanıtımı veya kullanıcıyı yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek için kullanılabilir Her durumda, kullanıcı dilediği zaman, Şirkete ilgili bir beyan ile veya her iletişimde yer alan talimatları izleyerek yeni ürünlerin reklamı veya tanıtımı için e-posta verilerinin kullanımına itiraz edebilir.

Kişisel verilerinizin başka herhangi bir şekilde ifşa edilmesi / aktarılması, örneğin bağlantı verilerinin Şirketin web sitesinden, bir üçüncü taraf sosyal ağ sitesine veya Facebook, twitter, Instagram, pinterest gibi bir web hizmetine bildirilmesi yalnızca önceden açık onayınız ile mümkün olabilir.

Kişisel veriler hakkında veri sahibinin hakları

Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesi ile alakalı olarak aşağıdaki haklara sahiptir: kişisel verileri hakkında bilgi alma hakkı, kişisel verilerini düzeltme ve güncelleme hakkı, kişisel verilerini silme hakkı, onaylarını geri çekme hakkı, verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı.

IP adresleri

IP adresi, İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından, ziyaretçinin / kullanıcının PC'sinin İnternete ve akabinde Şirkete erişim sağladığı bağlantı tarafından belirlenir. Şirket, bilgisayarın veya diğer herhangi bir elektronik aygıtın İnternet'e ve akabinde Şirketin web sitesine eriştiği IP adresini belirleyebilir, söz konusu veriler ise istatistiksel amaçlar için kullanılır. IP adresi, teknik nedenlerin yanı sıra Şirket sistemlerinin güvenliği ile alakalı sorunlar için de tutulmaktadır. Kullanıcının, Web Sitesini ziyaret ettiği IP adresi, resmi şekilde talep edilmesi durumunda yetkili emniyet makamlarına veya adli makamlara teslim edilebilir. Tarayıcının kullanıcının yerini şirketin web sitesinden alması için izin istemesi durumunda, bu bilgiler daha kişisel bilgiler sağlamak için kullanılacaktır. Her durumda, kullanıcının izni, tarayıcı ayarları değiştirilerek istendiği zaman geri çekilebilir.

Kullanıcı / ziyaretçi bu izni vermemeyi seçerse, Şirketin web sitesindeki belirli hizmetlere erişemeyebilir.

Hiperlinkler (Hyperlinks)

Şirket'in internet sitesinde yer alan uygun bağlantıların (links) yardımıyla üçüncü şahısların web sitelerine erişim sağlanmaktadır. Bu bağlantılar yalnızca, ziyaretçilere internette gezindikleri sürece kolaylık sağlamak üzere yerleştirilmiştir. Hiçbir şekilde bağlantı (link) ile sunulan web sitelerinin içeriğinin kabul edildiğini veya onaylandığını göstermez. Her bir hiperlink, gezinmenin farklı kullanım şartlarına tabi olduğu farklı bir web sitesine yönlendirir. Şirket, bağlantı (link) ile erişim sağlanan web sitesinin içeriği ve kişisel veriler ile ilgili gizlilik politikası hakkında hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Her bir web sitesine verilen bağlantıları kullanarak erişim sağlamak kullanıcının münhasır sorumluluğundadır.

Sosyal medya yoluyla Log - in

Kullanıcılar Şirketin müşteri hesabına kaydolurken veya giriş yaparken, kimliğini doğrulama ve ardından aşağıdaki sosyal ağlardan birinde mevcut profillerine kaydolma veya giriş yapma olanağına sahip olurlar: facebook, twitter, Instagram, pinterest. Bu amaçla, kullanıcılar Şirketin web sitesi tarafından desteklenen ilgili sosyal ağ sağlayıcılarının ilgili sembollerini kayıt sayfasında veya giriş sayfasında bulacaklardır.

Kullanıcının kaydı ve bağlantısı için kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilebilmesi için, kullanıcının IP adresi sosyal ağın ilgili sağlayıcısına iletilir. Şirketin, verilerin sosyal ağın ilgili sağlayıcısı tarafından toplanma ve akabinde işlenme amacına ve şekline herhangi bir etkisi yoktur. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için, kullanıcılar ilgili sağlayıcının gizlilik politikasını okumalıdır.

İletişim, bilgi talebi, iznin iptali, engelleme, silme

Kullanıcılar, diledikleri zaman ve ücretsiz olarak, kişisel verilerinin gelecekte kullanımına itiraz edebilir, bunların tamamen silinmesini talep edebilir veya Şirket tarafından saklanan kişisel verileri ile ilgili veya bunların düzeltilmesi hakkında bilgi talebinde bulunabilir. Belirli bir iletişim yolunu takip etmelerine gerek yoktur. Kullanıcılar, örneğin, info@bodypower.gr adresine bir e-posta gönderebilir veya web sitesinde bulacakları ilgili mekanizmayı kullanabilirler.

Şirket, kullanıcılarının belirli kişisel verilerini kendisiyle işbirliği yapan diğer şirketlere aktarabilir ve / veya kişisel verileri bulundukları çalışma alanından (domain) farklı bir alana kaydedebilir. Kullanıcılar / ziyaretçiler kişisel verilerini İnternet üzerinden sağlayarak bu aktarımı ve / veya kişisel verilerinin saklanmasını kabul etmektedir.

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kişisel verilerinizin gizliliğini korumayı taahhüt ediyoruz.