Internet sitesi www.bodypower.gr internet üzerinden erişilebilen bir e-ticaret sitesidir ve bundan böyle "Şirket" olarak anılacak olan "MILITARY CLUB MON / ΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε." ticari unvanlı, merkezi N.HERAKLION, ORAIOPOULOU 7 adresinde yer alan, NEAS IONIAS Vergi Dairesine 997702580 Vergi Numarası ile kayıtlı, 009554901000 Genel Ticaret Numaralı, yasal olarak temsil edilen şirketin e-mağazasını içermektedir.

Şirket'in temel kaygısı www.bodypower.gr, e-mağazasının hak ve yükümlülüklerini düzenleyen koşulların yanı sıra e-mağazamıza göz atarken sizlerin de kendi haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olmanızdır.

Web sitesi ve Şirket web sitesi hizmetlerinin ziyaretçi / kullanıcı tarafından kullanımı, web sitesinin tüm içeriği için geçerli olan aşağıda sözü edilen kullanım şartları ile koşulsuz anlaşma gerektirir. Ziyaretçi / kullanıcı web sitesinin hizmetlerini kullanmadan önce bunları dikkatle okumalıdır ve kabul etmiyorsa, hizmetleri ve içeriklerini kullanmamalıdır. Her halükarda, herhangi bir değişiklik meydana geldikten sonra bile yukarıdaki web sitesinin sürekli kullanımı, bu şartların ziyaretçi / kullanıcı tarafından koşulsuz kabul edildiği anlamını taşımaktadır.

Şirket, bu Şartları herhangi bir zamanda ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, aynı zamanda bu metni her türlü değişiklik veya ekleme ile ilgili güncelleyerek, kendi özgür iradesine bağlı olarak, tek taraflı güncelleme, değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu genel kullanım şartlarıyla bir bütün olarak kabul edilen daha özel kullanım şartları oluşturma hakkını saklı tutar; ancak aralarında bir çelişki olması durumunda, özel kullanım koşulları geçerli olacaktır. Bu Şartlardaki herhangi bir hükmün iptali, diğer tüm hükümlerin geçerliliğine halel getirmez. Şirket'in bu Şartlardan doğan haklarını kullanmaması, bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez veya Sürenin zımnen kaldırılmasını gerektirmez. Şirket, deprem, yangın, sel, olumsuz hava koşulları, grevler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebeplerden dolayı bu Şartların ihlal edilmesinden sorumlu değildir.

Her bir ziyaretçi / kullanıcı, bu web sitesini kendi münhasır sorumluluğu altında kullanır, bununla birlikte web sitesi içeriğinin hiçbir şekilde herhangi bir eylemde bulunmaları için ziyaretçilere / kullanıcılara doğrudan veya dolaylı teşvik sağladığı kabul edilemez.

Bu web sitesinin kullanımı, üçüncü taraflarca kullanılmasını hiçbir şekilde engellemeyecek şekilde, yalnızca yasal amaçlarla gerçekleştirilmelidir. Ziyaretçi / kullanıcı, web sitesini mevzuata, ahlak ilkelerine ve işbu Şartlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

ΓŞirket internet sitesinde işlem yapabilmek için, elektronik kayıt başvurusunun tamamlanması yoluyla kullanıcının kaydı gerekmektedir. Kullanıcı, bilgilerinin tam ve doğru olduğunu beyan eder ve Şirketin, gerçek bilgilerin beyan edilmediğini tespit etmesi durumunda, kullanıcının kaydını iptal etme ve herhangi bir ürünü satmayı reddetme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Kullanıcı, Şirketin web sitesinde kayıt yaptırırken, şifrelerin geçerli ve kabul edilebilir olabilmesi için kendisine verilen talimatlara dayanarak kişisel şifrelerini, yani kişisel kullanıcı adını (username) ve şifresini (password) tanımlar ve sunar. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ziyaretçi / kullanıcı otomatik olarak Şirket'in web sitesinden elektronik alışveriş gerçekleştirebilir. Bu kodlar her ziyaretçi / kullanıcı için kesinlikle kişiseldir ve herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmemelidir. Kullanıcılar tarafından kayıt hizmetinin kullanılması, hizmetin sağlanması bağlamında verilerinin işlenmesi için Şirkete rıza gösterilmesi anlamını taşımaktadır.

Kullanıcılar, Kişisel Erişim Kodları ile yapılan tüm işlemlerden sorumludur ve herhangi bir yetkisiz kullanımdan ve muhtemel (potansiyel dahi olsa) güvenlik ihlalinde Şirketi derhal haberdar etmelidir. Şirket, kullanıcı bilgilerini gizli olarak kabul ettiğini ve bu bilgileri ticari veya diğer amaçlarla üçüncü taraflara açıklamadığını beyan eder.

Kullanıcılar şirket ile 2102770551 telefon numarasını arayarak veya info@bodypower.gr adresine e-posta göndererek iletişim kurabilirler.  Kullanıcı yukarıdaki iletişim yolları vasıtasıyla, Şirketin bilgi sistemlerinde tuttuğu kişisel verilerini de teyit edebilir ve bunların düzeltilmesini, değiştirilmesini veya silinmesini talep edebilir. Kullanıcının kendi bilgilerinin, Şirket tarafından tutulan veri tabanından silinmesini istemesi durumunda, şirketin bilgi sisteminden bir silme bildiriminde bulunması gerekir. Aksi halde, Şirketin, bilgi sisteminden verilerini silmek için kullanıcıdan bir bildirim almaması durumunda, kullanıcının kişisel verilerini mesajlar yoluyla hizmet ve tanıtım eylemleri sunma çerçevesinde tutma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı açıkça ve çekincesiz olarak aşağıdakileri beyan, teyit ve kabul eder:

a. kaydı sırasında beyan ettiği e-posta adresinden (mevcut olduğunu, gerçek olduğunu ve tam ve münhasır kontrolü altında bulunduğunu beyan ettiği) sorumlu ve mükelleftir,

b. Şirket, herhangi bir üçüncü tarafın kullanıcının e-postasına olası erişimi veya Kişisel Erişim Kodlarının bir kaçak veya herhangi başka bir sebepten ötürü üçüncü taraflarca yasa dışı kullanımı nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği herhangi bir zarardan sorumlu değildir ve Kişisel Erişim Kodlarının keyfi veya yasa dışı kullanımı sebebiyle herhangi bir hasara uğradığı takdirde kullanıcıdan tazminat talep etme hakkını saklı tutar. Şirket, ayrıca, kullanıcıdan beyan ettiği e-posta adresinin yasal sahibi olduğunu veya yasal sahibi tarafından kullanma iznine sahip olduğunu doğrulamak için daha fazla veri / destekleyici belge talep etme hakkını saklı tutar. Kullanıcının gerekli bilgileri / destekleyici belgeleri göndermeyi reddetmesi veya Şirketin kullanıcının e-posta adresinin yasal sahibi olmadığını tespit etmesi veya Kullanım Şartlarının ihlali durumunda Şirket herhangi bir anda erişimi sona erdirme, web sitesinin şu anki veya gelecekteki kullanımına izin vermeme ve aynı zamanda kullanıcıyı web sitesinden silme hakkına sahiptir.

Şirket yükümlülüğünün sınırlanması

Bu web sitesine güven duymayan ziyaretçilerin / kullanıcıların, bu web sitesini ziyaret etmekten veya bu web sitesini veya web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanmaktan kaçınmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların / ziyaretçilerin virüslerden veya diğer zararlı yazılım ve verilerden korunmak için yazılım kullanmaları önerilir.

Şirket, siparişlerinin yerine getirilmesi veya getirilmemesinden kaynaklanabilecek olası zararlardan ziyaretçilere / kullanıcılara karşı yükümlü olmayacaktır.

Şirket, üçüncü taraflara ait ürün ve malların stokta bulunma veya bulunmaması hakkında müşterilerine zamanında bilgi vermek için azami çabayı sarf etmektedir, ancak bu ürün ve malların stok durumları hakkında hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, stoktaki ürün ve mallarını web sitesi aracılığıyla “gerçekte oldukları ve bulundukları şekilde” sunmaktadır. Şirket, web sitesinde listelenen özellik, fotoğraf ve ürün fiyatlarındaki hatalardan sorumlu veya yükümlü değildir ve bir ürünün özelliklerini ve / veya fiyatını girerken ve / veya güncellerken herhangi bir nedenle hata olmayacağını garanti edemez. Bir ürünün gerçek perakende satış fiyatı, bir hata nedeniyle, ürün sayfasında belirtilen değerden yüksekse, Şirket, söz konusu siparişi iptal etme ve ardından iptal işlemini alıcıya bildirme hakkına sahiptir. Hiçbir koşulda Şirket e-mağazası, web sitesi ziyaretçileri veya üçüncü tarafların, web sitesinin işleyişiyle veya / ve kullanımı ile ilgili olan veya olmayan nedenlerden dolayı veya / ve web sitesinde sunulan bilgilerin sağlanmasında acziyetten veya / ve herhangi yetkisiz bir üçüncü tarafın ürünlere ve / veya ürünle ilgili bilgilere müdahalesinden ötürü, olası bir hukuki ve / veya cezai hak talebinden veya neden olacağı herhangi bir zarardan (doğrudan veya dolaylı, ayırıcı şekilde ve / veya kümülatif olarak, kâr, veri kaybı, kazanç kaybına yol açan vb.) sorumlu tutulamaz.

Şirket, diğer hizmetlerin yanı sıra üçüncü taraf web sitelerine bir bağlantı sağlamaktadır. Şirket, bu bilgilerin güvenliğini veya içeriğini kontrol edemez ve bu nedenle üçüncü tarafların içeriğinin kullanılması, erişilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu tutulamaz. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, yasanın veya bu şartların ihlal edilmesi durumunda, herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü taraf hizmetini veya bağlantısını kaldırma, değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir.

Şirket, kullanıcının teknik altyapısında oluşabilecek arızalardan sorumlu değildir (örneğin: tarama için kullanılan bilgisayar veya diğer elektronik cihazlar).

Şirket, web sitesinde gösterilen bilgilerin, ürünlerin, aksesuarların ve hizmetlerin bütünlüğü, uygunluğu, doğruluğu, ihlal durumunun bulunmaması, müsaitliği, güvenilirliği ve eksiksizliği ve ayrıca ziyaretçi tarafından tasarlanan uygulamanın uygunluğu konusunda açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir.

Ziyaretçinin Şirket aleyhine olabilecek herhangi bir hak talebi, talep konusunun ortaya çıktığı ilk (1.) ay içerisinde yapılmalıdır.

Şirket, bu web sitesinin içeriğinin ve bu sayede sunulan hizmetlerin kalitesinin, kullanıcılarının / ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını, gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacağını garanti etmemektedir. Bu web sitesine erişimden veya sitenin kullanımından kaynaklanan doğrudan, sonradan, feri, endirekt veya dolaylı olarak ortaya çıkan zararlar Şirket, yöneticileri, çalışanları veya ortakları için herhangi bir sorumluluk teşkil etmez. Şirket, herhangi bir zarar veya hasardan ya da virüs veya diğer kötü amaçlı programların bilgisayara veya kullanıcı / ziyaretçinin bu web sitesine erişmek için kullandığı diğer elektronik araçlara zarar vermesinden dolayı hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, yetersiz performans, hata, ihmal, kesinti, arıza, işletimde veya iletimde gecikme ya da sistem hattı düşmesi vb. ile ilgili hasardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı sorumluluğu

Kullanıcılar www.bodypower.gr, içeriğinin kaynağı hakkında kimseyi yanlış yönlendirmemeli, hiçbir şekilde Şirketin veya üçüncü tarafların itibarına zarar vermemeli, Şirketin web sitesinin güvenliğini tehlikeye atmamalı veya herhangi bir kullanıcının Şirketin web sitesine erişimini engellememelidir.

Kullanıcılar, yasa dışı veya bu Şartlara aykırı herhangi bir kullanım durumunda, Şirket'i müspet zarar ve dolaylı hasarlar nedeniyle tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcıların, fikri mülkiyet haklarının korunması, kişisel verilerin gizliliği, rekabetin korunması vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili tüm Yunan, Avrupa ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uymaları gerekmektedir. Ayrıca, kullanıcılar bu web sitesini ve bu web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri, görgü kurallarına ve burada belirtilen Şartlara uygun bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.

Bu web sitesinin daha geniş internet ortamında mümkün olduğu ölçüde kullanımı, “İnternet Görgü Kuralları (Netiquette)” tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup bu mevzuata aykırı uygulamaların kullanımı kesinlikle yasaktır.

Ürünlerin kullanımından doğan sorumluluk

Ürünün herhangi bir kusuru ve söz konusu kusurun kullanıcıda neden olduğu herhangi bir hasar (müspet veya dolaylı) ile ilgili sorumluluk, ambalajda fabrika detayları (adres, telefon, e-posta) bulunan ürün tedarikçisine aittir ve her durumda Şirketten talep edilmesi halinde kullanıcının kullanımına açıktır.

Mülkiyetin korunması

İnternet sitesinde satılan tüm ürünler herhangi bir yasal veya gerçek kusurdan muaftır. Alıcı tarafından muhtemelen değiştirilmiş, onarılmış, kurulmuş veya eklenmiş olan ürünler bu garanti kapsamı dışındadır. Garanti, nakliye veya yanlış ve uygunsuz kullanımdan kaynaklanan aşınmaya uğramış veya hasar görmüş ürünler için geçerli değildir. Şirket, e-mağaza aracılığıyla sipariş edilen ürünlerin değerlerinin ve aynı zamanda fatura / makbuzda yer alan gider ve vergiler ile nakliye masraflarının tam olarak ödemesi gerçekleşinceye kadar, ürünlerin tam mülkiyetini elinde tutmaktadır.

Kişisel Veriler

Herhangi bir kişisel bilgi paylaşmaksızın e-mağazamızda gezinebilirsiniz.

Ancak, sipariş verebilmeniz için adınız, satılacak ürünlerin gönderileceği adres, telefon numaranız ve e-posta adresiniz istenecektir.

www.bodypower.gr e-mağaza adresinde gerçekleştireceğiniz satın alma işleminizin makbuz veya fatura karşılığında yapılacağını belirleme seçeneğiniz mevcuttur.

Aşağıdaki bilgileri tamamlamış şirketlere ve serbest çalışanlara fatura düzenlenir: Şirket ünvanı, faaliyet konusu, vergi numarası, vergi dairesi.

E-posta adresinizi girdiğinizde, siparişinizin tamamlanması için gereken tüm bildirimleri verdiğiniz e-posta adresine gönderileceğini kabul etmiş olursunuz.

Verileriniz bir sonraki siparişinizde tekrar girmek zorunda kalmamanız adına saklanır ve giriş yaptığınızda bu verilere her zaman erişebilirsiniz.

Web sitesinin yöneticisi, hizmetleri iyileştirmek amacıyla girdiğiniz bilgilerin bir kısmını veya tamamını işleyebilir - sağlanan bilgiler.

Kişisel verilerinize erişimi olan Şirket çalışanları belirli kişilerdir ve bu verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi yasaktır.

Şirket ve www.bodypower.gr e-mağazası, ilgili yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından sağlanan kişisel veri koruma ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmakta olup, verilerinizi haksız olarak ve yetkiniz olmaksızın kullanmazlar.

www.bodypower.gr e-mağazası hiçbir şekilde bizlerle paylaştığınız kişisel verileri ve bilgileri ifşa etmez, yayınlamaz, satmaz, takas etmez.

Kişisel verileriniz, bir Kamu Otoritesi, Mahkeme vb. tarafından talep edildiği takdirde ve her zaman yasaların öngördüğü prosedürlere uygun olarak şirket tarafından kamuya açıklanabilir.

Bize sağladığınız kişisel verileri istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi güncelleme ve verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha fazla işlenmesine itiraz etme hakkını saklı tutarsınız.

Verilerinizi kalıcı olarak silmek veya kişisel verilerinizin korunması politikası hakkında aklınıza takılan herhangi bir bilgi veya soru için info@bodypower.gr adresindeki yetkili departmanla iletişim kurabilirsiniz.

Daha fazla ayrıntıya aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: GİZLİLİK POLİTİKASI Şirketimizin.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Veri ve işlemlerin güvenliğini büyük bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz ve bu nedenle bunları korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Kişisel verileriniz ve işlemlerinizle ilgili tüm bilgileriniz tamamen güvenli ve gizlidir.

www.bodypower.gr mağazası, üyelerini veri sahtekarlığına karşı SSL şifreleme yöntemiyle korur.

Şifreleme, kişisel verilerin www.bodypower.gr e-mağaza'sına gönderilmesi ve aktarılması ile alakalı tüm aşamalar ve prosedürler için geçerlidir.

Bankamatik / kredi kartı ile yapılan ödemeler partner Banka'nın web sitesinde gerçekleştirilir ve böylece kart bilgileriniz doğrudan Banka’nın güvenli sistemlerine girilir.

Ürün bulunurluğu

Şirket:

a. e-mağazasının bakımını sağlamak ve e-mağazasını kullanılabilir kılmak için makul çabayı gösterir,

b. son tüketicilere ürünlerinin stokta bulunmaması ile ilgili zamanında bilgi vermeyi garanti eder,

c. bakım veya yükseltme ya da başka herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin web sitesinin tamamının veya bir kısmının çalışmasını geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkını saklı tutar. Bu web sitesinin işleyişi, Şirketin kontrolü veya amacı dışındaki nedenlerle de kesintiye uğrayabilir, askıya alınabilir veya engellenebilir,

d. üçüncü tarafların herhangi bir fiil veya ihmalinden ve özellikle üçüncü tarafların ürünlere ve / veya hizmetlere ve / veya web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgilere izinsiz müdahalelerinden sorumlu tutulamaz,

e. kullanıcıların, çevrimiçi mağazası aracılığıyla, web sitesine erişmeye çalıştıkları sırada ve bu süre boyunca kendi altyapılarının web sitesinin kullanımı ile uyumluluğu çerçevesinde ortaya çıkabilecek olası herhangi bir teknik sorundan sorumlu değildir.

Haber bültenleri - Newsletters

www.bodypower.gr e-mağazası düzenli olarak Haber Bültenleri gönderir.

Ziyaretçi olarak, web sitemizde bulacağınız ilgili formda sadece e-postanızla kayıt yaptırabilirsiniz.

Kaydınızı onaylamak için, alacağınız e-postada bulunan bağlantıyı takip etmeniz gerekmektedir.

Artık Haber Bülteni almak istemiyorsanız, her zaman Haber Bültenlerinin altında bulunan Aboneliği İptal Et bağlantısını seçebilir, böylece e-postanızı listeden hemen silebilirsiniz.

İlgili formu doldurmamış olmanıza rağmen yanlışlıkla kaydınızı onaylayan bir e-posta aldıysanız, bunu dikkate almayın ve silin.

Onay bağlantısını tıklamazsanız kaydınız tamamlanmaz.

Kayıtlı bir üye olarak, verilerinizi düzenleme / değiştirme bölümündeki Bültenler seçeneğini etkinleştirmeyi ve devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.

Haber Bültenleri seçeneğini devre dışı bırakmak için Haber Bültenlerinin altındaki Aboneliği İptal Et bağlantısını da seçebilirsiniz.

www.bodypower.gr e-mağazası, Haber Bültenlerinin teslimi için her türlü çabayı gösteriyor olsa da, bültenlerin varış yerlerine teslim edilmemesi durumunda sorumlu tutulamaz.

İstenmeyen (Spam) klasörüne gitmiş olabilirler, bu yüzden lütfen orada olmadıklarını düzenli olarak kontrol edin.

Bu durumda, gönderim adreslerini güvenli gönderenler listesine ekleyin.

Güncelleme, sadece, www.bodypower.gr e-mağazasından, onu seçmeniz durumunda ve dilediğiniz süre kadar yapılır.

Ancak,www.bodypower.gr e-mağazasından sipariş vermeniz durumunda, siparişinizin ilerleyişi ile ilgili otomatik bilgilendirici e-postalar alacaksınız.

Bu mesajları devre dışı bırakmanın bir yolu yoktur, zira bu mesajların gönderimi siparişinizin uygun şekilde ilerlemesi için bir önkoşuldur.

Ürün Açıklamaları / Resimleri

Ürün resimleri ve açıklamaları, her seferinde şirketlerden / tedarikçilerden edindiğimiz bilgilere dayanmaktadır ve gösterge niteliğindedir.

Bölge / ülkeye göre farklı ürün stokları nedeniyle, ürün resmi her bir ürüne tam olarak karşılık gelmeyebilir. Ayrıca, görüntüleme cihazları (ekranlar) renklerin doğallığını sadakatle tasvir edemediğinden renk tonları biraz farklılık gösterebilir.

Ürün fiyatları

Her ürünün yanında listelenen fiyatlarda, KDV'nin dahil edilip edilmediğine dair bir gösterge vardır, bu da siparişinizin tamamlanmasından sonra her zaman toplam değerinde hesaplanır.

KDV, belirtilmediği durumlarda fiyata dahildir.

Her nerede bir indirim oranı varsa; bu, KDV eklenmeden, ürünün ilk fiyatı üzerinden hesaplanır.

Listelenen fiyatlara nakliye ücretleri dahil değildir.

ΟBu fiyatlar depomuzdaki mevcut stok miktarlarıyla ilgilidir ve www.bodypower.gr e-mağazası, fiyatları düzenleme hakkını saklı tutar.

E-mağazamızda görüntülenen ürünler arasında, bir ürünün tükenmiş olma ve çevrimiçi sistemimizin stok durumunu otomatik olarak güncelleştirmeyi başaramamış olması gibi nadir bir durum söz konusu olabilir.

Bu durumda, şirketimizin bir çalışanı tüm muhtemel alternatifler hakkında sizleri bilgilendirmek üzere en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Gönderim & Ödeme Yöntemleri

Sizlere kolaylık sağlamak ve hizmet sunmak adına www.bodypower.gr e-mağazası aşağıdaki gönderim ve ödeme yöntemlerini sunmaktadır:

1 Partner kurye şirketleri aracılığıyla veya şirket ofislerimizden teslim alınmak üzere kredi kartı / bankamatik kartı / ön ödemeli kart ile ödeme.

2 Nakit ödeme seçeneği sadece şirket ofisimizde.

Mevzuata göre 1.1.2014 tarihinden itibaren 500 € 'dan fazla işlem sadece banka aracılığıyla yapılmaktadır.

Gönderim Süresi - Maliyeti

Ürünler, bizlerle görüşmenize müteakip, talep ettiğiniz veya üzerinde anlaştığınız şekilde bize belirttiğiniz yere gönderilecektir.

Siparişinizin tüm varış yerleri için teslim süresi, bölgeye bağlı olarak 2 ila 5 iş günü arasında değişiklik göstermektedir ve kapıda ödeme durumlarında siparişinizin alındığı tarihten, kredi / bankamatik kartı ile ödeme durumunda ödeme onayının alındığı günden itibaren hesaplanmaktadır.

Aynı zamanda ürünlerin depolarımızdaki stok durumlarına da bağlıdır.

İşleme, hazırlık, fiyatlandırma ve sipariş işlemleri Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri harici günlük olarak gerçekleştirilir.

Gönderim ücretleri nakliye yöntemine, siparişin varış noktasına bağlıdır ve her zaman müşteri tarafından karşılanmaktadır.

Sipariş iptali

www.bodypower.gr e-mağazası kişisel seçenekler menüsünden, siparişi iptal edebilme olanağı sunan bir mekanizma ile donatılmıştır.

İşlem tamamlandıktan sonra sipariş değişiklikleri kabul edilmez. Müşteri bir değişiklik yapmak isterse, siparişi iptal etmelidir (tamamlanmamış olduğu sürece) ve yeni bir siparişle devam etmelidir.

2102770551 numaralı telefondan sipariş departmanıyla bağlantı kurarak veya info@bodypower.gr adresine e-posta göndererek siparişin iptal edilmesi talebinde bulunabilirsiniz.

Bu seçenek, siparişiniz gönderilinceye kadar sizlere sunulmaktadır. Bu süreden sonra iptal etmek mümkün değildir.

Cayma / İade

Siparişin tamamını veya bir kısmını, satın alındığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde iade etme hakkına sahipsiniz.

Cayma hakkını kullanabilmek için, ürünün orijinal, mükemmel durumunda, yani ambalajı bozulmamış şekilde olmalıdır.

Bu durumda ürünlerin iade ücreti sizlere aittir.

Şirketin kanıtlanmış hatasına istinaden sizlere farklı ürünlerin teslim edilmiş olması veya ürünlerin sipariş ettiklerinizden önemli ölçüde farklılık gösteriyor olması halinde teslim aldığınız tarihten itibaren 5 takvim günü içerisinde veya üründe bir kusur olması durumunda 10 takvim günü içerisinde satın aldığınız ürünleri iade etme ve değiştirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu gibi durumlarda, gönderim masraflarını üstlenmemeniz adına, iadenin nasıl yapılacağını öğrenmek üzere 2102770551 numaralı telefonu arayarak veya info@bodypower.gr adresine e-posta göndererek sipariş departmanıyla iletişime geçin.

Şayet iade ettiğiniz ürün ile veya siparişin tamamıyla birlikte gönderilmiş olan herhangi bir ücretsiz ürün varsa, bunun da iade edilmesi gerekir.

Yukarıdaki tüm durumlar için, iade edilecek - değiştirilecek ürünler teslim alındıkları şekliyle, eksiksiz ve hasarsız olmalıdır. Ambalajları mükemmel durumda olmalı ve ürünün beraberinde gönderilen tüm belgeler de dahil edilmelidir.

Pakete, satın alımın yapıldığı makbuzu / faturayı veya bir fotokopisini de eklemeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki koşulların yerine getirilmemesi durumunda, iadeyi kabul etmeme hakkını saklı tutmaktayız. Kontrolden sonra bu durumun tespit edilmesi halinde ürün, masrafları kendisine ait olmak üzere gönderene iade edilecektir.

Her iade işleminden önce 2102770551 telefon numarasından sipariş departmanıyla iletişime geçilmesi önerilir.

Ürünlerin iadesi durumunda, tutarın geri ödemesi, bir yandan siparişiniz için seçmiş olduğunuz ödeme şekline, diğer yandan ise ürünlerin iadesinin gerçekleşeceği yönteme istinaden, bir kart ödemesi yapmışsanız karta iade edilerek veya bizlere bildireceğiniz bir banka hesabına yatırılmak suretiyle ürünleri teslim aldığımız tarihten itibaren 30 gün içinde tamamlanacaktır.

Elbette düzenli aralıklarla sipariş veriyor olmanız durumunda, değer farkının şirketimizdeki hesabınıza yansıtılması ve bir sonraki siparişinizde kullanılması ihtimali de mevcuttur.

Kullanıcı on dört gün içinde cayma formunu (İade Formu) doldurmalı ve imzalamalıdır. Bunu yapmaması durumunda, Şirketten doğru ürünün sevkiyatının gerçekleştirilmesini veya ürünün kusuru olmayan başka bir ürünle değiştirilmesini veya bu ürünün satın alınması için ödenen paranın kendisine iade edilmesini isteme hakkını kaybeder.

Siparişin teslim alınmaması

Müşterinin siparişi almayı reddetmesi veya kayıtsızlığı durumunda Şirket, tekrarlanan teslim almama, iptal ve / veya iade geçmişi olan bir müşterinin siparişini yerine getirmeme hakkını saklı tutar.

Hizmetin kullanımı için gereksinimler - Reşit olmayanlar

www.bodypower.gr e-mağazasının kullanımı sadece 15 yaş ve üstü kişilere yöneliktir. Şirketin internet sitesi aracılığıyla ürün veya hizmet alırken çocukların mahremiyetini ve güvenliğini korumak için ek önlemlerin alınmasının öneminin farkındayız. 15 yaşın altındaki çocukların ebeveynleri veya velileri doğrulanabilir onay vermedikçe kendi profillerini oluşturmalarına izin verilmemektedir.

Şirket, reşit olmayanların kişisel verilerini toplamamakta, toplamakla da meşgul olmamaktadır. 15 yaşın altındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini kaydetmiş olduğumuzu tespit etmemiz durumunda, en kısa sürede bu bilgilerin silinmesi yoluna gideceğiz. Reşit olmayanların kişisel verilerinin, ebeveynlerin veya çocukların başka bir yasal vasisinin onayı / muvafakati olmadan şirkete ifşa edildiği keşfedilirse, bu verileri gecikmeksizin silmek için her türlü çaba gösterilir.

Reşit olmayanların ebeveynleri veya yasal vasileri, münhasıran reşit olmayanların korunmasından sorumludur ve şirket, web sitelerinin reşit olmayanlar tarafından ebeveynlerinin bilgisi dışında kullanılmasından sorumlu değildir. Ebeveynler, reşit olmayanlar veya başkaları tarafından, e-posta yazışma alışverişi bağlamında veya başka herhangi bir şekilde gönüllü olarak sağlanan diğer bilgilerin veya verilerin, üçüncü taraflarca reşit olmayanlar tarafından alınmaması gereken e-postaları göndermek için kullanılabileceğinin farkında olmalıdır. Bu gibi durumlarda şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Şirket, tüm ebeveynlere küçük çocuklarını İnternet'in güvenli ve sorumlu kullanımı ve özellikle internet aracılığıyla kişisel verilerin veya bilgilerin paylaşımı konusunda bilgilendirmeleri çağrısında bulunmaktadır.

Telif Hakları

  Web sitesinin tüm tasarımı, içeriği, sesleri, metinleri, görüntüleri, resimleri, ürünleri ve ayarları ve siteyle bağlantılı olarak kullanılan gerekli tüm yazılımlar, Şirket ve tedarikçilerinin fikri mülkiyetindedir ve Yunan ve Avrupa mevzuatının ve uluslararası akitlerin ilgili hükümleri uyarınca korunmaktadır.

İçeriğin herhangi bir bölümünün veya tamamının herhangi bir biçimde çoğaltılması, kopyalanması, mekanik, analog ya da dijital olarak kaydedilmesi veya çoğaltılması, dağıtımı, aktarımı, işlenmesi, yeniden satışı veya kamuoyunun web sitesinin gerçek içerik sağlayıcısı hakkında yanıltılması, web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü hakkın devredilmesi ve içerik veya yazılımın bir bölümünün veya tamamının değiştirilmesi veya yazılımın değiştirilmiş sürümlerinin Hizmetlere yetkisiz erişim veya Web sitesine erişim amacıyla kullanımı kesinlikle yasaktır. Şirketin web sitesinde listelenen / görüntülenen adlar, resimler, şekiller, logolar ve ayırt edici özellikler ile ürünler / ticari mallar, Şirketin veya üçüncü kişilerin ticari markalarla ilgili yasalarca korunan münhasır ticari markaları olup bunların şirketin web sitesinde yer alması hiçbir şekilde lisansların devri, temliki veya tahsisi veya kullanım hakkı olarak kabul edilmemelidir.

Şirket, "BODY POWER ADVANCED" ticari markasını ve Yunanistan logolarını elinde bulundurmaktadır. İnternet ziyaretçisi / kullanıcısı, "BODY POWER ADVANCED" işareti ile ilgili Şirketi’in münhasır haklarını tanımaktadır ve kendisinin bu işareti Şirketin telif hakkını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir şekilde kullanması yasaktır. Ziyaretçinin / kullanıcının Şirketin ve iştiraklerinin, tedarikçilerinin veya hizmet sağlayıcılarının telif hakkını ihlal etmesi yasaktır, buna karşılık Şirket'in ilgili herhangi bir ihlal için tazminat talep etme hakkı saklıdır.

Diğer

1. Mücbir sebepler: Siparişinizin gecikmesine neden olacak mücbir sebeplerin (örn. olumsuz hava koşulları, grevler vb.) ortaya çıkması durumunda, e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

2. Mesuliyet: Arızalı bir ürünün teslim edilen ürünler arasında bulunduğu kanıtlanırsa, mesuliyet değiştirilmesiyle sınırlıdır ki, bu durumda ürünü iade etme hakkınızı da saklı tutarsınız.

3. Bağlantılar: Başka bir web sitesine herhangi bir referans veya bağlantı (link) kullanıcılarımızın rahatlığı için sağlanmıştır ve bu web sitelerinde sunulan içerik, ürün ve hizmetler ile ilgili bir sorumluluk taşımamaktayız.

4. Geçerli Mevzuat:www.bodypower.gr e-mağazası aracılığıyla yapılan tüm işlemler, e-ticaret ile ilgili Uluslararası ve Avrupa yasalarının yanı sıra Uzaktan Satışlarla ilgili konuları düzenleyen Tüketici Koruma Kanunu tarafından yönetilmektedir (K. 2251/1994 - K 2472/1997 - K. 3471/2006).

 

Önemli uyarı

www.bodypower.gr internet sitesine ve bu sitenin alt sayfalarından herhangi birine bağlandığınızda, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız. Satın alımlarınız için www.bodypower.gr e-mağazasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.